De diensten

Werken verandert. Razendsnel. Als organisatie wil je wendbare en weerbare medewerkers, die met plezier tot aan hun pensioen kunnen doorwerken. Mensely begeleidt opdrachtgevers die volgens het eigen regiemodel (willen) werken hierbij met kundige professionals, slimme diensten en de juiste kennis. Het resultaat? Niet alleen een succesvolle overgang van de vangnet- naar de maatwerkregeling, maar vooral effectieve teams, loyale medewerkers en minder verzuim.

Inmiddels doen we dit bij 70 werkgevers. Als onderdeel van HumanTotalCare hebben we een enorme kennisvoorsprong, waar onze opdrachtgevers dagelijks van profiteren. Klanten waarderen de deskundigheid van onze professionals dan ook met een 8,4.

“Mensely zorgt voor kundige professionals, een prettige samenwerking en een zichtbare daling van het verzuim.”

 

 

preventie door effectief leiderschap

preventie door effectief leiderschap

Goed leiderschap en eigenaarschap – van zowel medewerkers als leidinggevenden – zijn wat ons betreft de sleutel tot het voorkomen van verzuim, het vergroten van de inzetbaarheid en het verlagen van verloop. Effectief gedrag dat bestaat uit actief handelen, zelf de touwtjes in handen nemen en prioriteiten stellen. En uit goed luisteren, de juiste vragen stellen en anderen inspireren hun potentie te benutten. Leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol, zij staan dicht op de medewerker en kunnen een groot verschil maken in bewustwording en tijdige oplossingen.

Dit vraagt wel om de juiste inzichten, de juiste interventies en om situationeel, dienend leiderschap. De oplossingen die Mensely biedt, dragen hier dan ook aan bij.

de juiste inzichten

de juiste inzichten

Bij verzuim met een medische oorzaak is de route eenvoudig: via de bedrijfsarts wordt een re-integratieplan opgesteld. In de praktijk zijn er echter ook andere, niet-medische oorzaken waardoor mensen zich ziek melden. Zo stijgt het psychisch verzuim al jaren. Juist hier is het heel belangrijk te weten wat de onderliggende oorzaak is, om op tijd de juiste interventie aan te bieden. Met de unieke tools van Mensely beschik je over de juiste inzichten om dit te kunnen doen.

de juiste interventies

de juiste interventies

Het (langdurig) verzuim neemt weer toe. Als dat komt door ziekte is er in Nederland de mogelijkheid om ziekteverlof toe te kennen. Voor de begeleiding hiervan blijft de bedrijfsarts beschikbaar. Als het probleem door iets anders wordt veroorzaakt, moeten we voorkomen dat iemand ziekteverlof als escape kiest, niet de juiste ondersteuning krijgt en juist daardoor ziek wordt. Dit vraagt om een nieuwe manier van kijken en om nieuwe oplossingen en verlofvormen. Mensely begeleidt leidinggevenden en medewerkers om hierover met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.

versterken situationeel leiderschap

versterken situationeel leiderschap

De organisatiecultuur bepaalt in veel gevallen de leiderschapsstijl en die is van grote invloed op de duurzame inzetbaarheid van mensen. Goed leiderschap leidt tot lagere verzuimstatistieken en hoge (klant)tevredenheidscijfers. Mensely staat dan ook voor situationeel leiderschap, veiligheid en vertrouwen, inspireren en motiveren. Voor het voeren van het juiste gesprek met medewerkers, om verzuim te voorkomen. Vanuit die visie ondersteunen we leidinggevenden met ervaren professionals zoals Bedrijfsartsen en Adviseurs leiderschap & inzetbaarheid. Daarnaast bieden we leiderschapstrainingen en een uitgebreide kennisbank. Hier vinden leidinggevenden alles kennis om een gezond, competent en gemotiveerd team te creëren.

vergroten eigenaarschap

vergroten eigenaarschap

Wie eigenaarschap voelt en toont, kan zelf richting geven aan het leven, met de juiste ondersteuning of begeleiding als dat nodig is. Om eigenaarschap te vergroten, is vertrouwen nodig. In werk geldt dat de leidinggevende los moet durven laten en moet durven delegeren. Medewerkers moeten zich gesteund voelen door hun leidinggevende en aangesproken worden op hun professionele kunnen. Dat klinkt makkelijk, maar vergt in de praktijk soms aardig wat moeite. Ook hierbij bieden onze ervaren professionals ondersteuning, net als de leiderschapstrainingen en de uitgebreide kennisbank voor leidinggevenden.