De diensten

Werken verandert. Razendsnel. Alles draait om wendbare en weerbare medewerkers, sterk persoonlijk leiderschap, verantwoordelijkheid en zelfregie. Mensely begeleidt haar opdrachtgevers bij (de transitie naar) het voeren van eigen regie in gezondheidsmanagement en helpt werknemers en leidinggevenden het beste uit zichzelf en hun team te halen. Een succesvolle overgang van de vangnet- naar de maatwerkregeling, met een lager verzuim, lager verloop en hogere productiviteit als resultaat.

We verbinden mensen en kennis om het werkende leven voor werkgevers en werknemers duurzaam te verbeteren. Dit doen we inmiddels bij 140 werkgevers met totaal 650.000 werknemers. Als onderdeel van van HumanTotalCare hebben we een enorme kennisvoorsprong, waar onze opdrachtgevers dagelijks van profiteren. Klanten waarderen de deskundigheid van onze professionals dan ook met een 8,2.

“Mensely zorgt voor kundige professionals, een prettige samenwerking en een zichtbare daling van het verzuim.”

 

0
preventie door effectief leiderschap

preventie door effectief leiderschap

Effectief gedrag – zowel van medewerkers als leidinggevenden – is wat ons betreft de sleutel tot het voorkomen van verzuim, het verlagen van verloop en het verhogen van productiviteit. De kern van effectief gedrag bestaat uit proactiviteit en prioriteiten stellen én uit goed luisteren, de juiste vragen stellen en anderen inspireren hun potentie te benutten. Leidinggevenden spelen een cruciale rol, zij staan dicht op de medewerker en kunnen het grote verschil maken in bewustwording en tijdige interventies.

Dit vraagt wel om de juiste inzichten, de juiste interventies en om situationeel, dienend leiderschap. De oplossingen die Mensely biedt, dragen hier dan ook aan bij.

de juiste inzichten

de juiste inzichten

Bij verzuim met een medische oorzaak is de route eenvoudig: via de bedrijfsarts wordt een re-integratieplan opgesteld. In de praktijk zien we echter dat er ook andere, niet-medische oorzaken zijn waardoor mensen zich ziek melden. Zo stijgt het psychisch verzuim al jaren. Juist hier is het heel belangrijk te weten wat de onderliggende oorzaak is, om op tijd de juiste interventie aan te bieden. Met deze unieke tools van Mensely, beschik je over de juiste inzichten:

de juiste interventies

de juiste interventies

Het (langdurig) verzuim neemt voor het eerst in jaren weer toe (bron: CBS). Als dat komt door ziekte is er in Nederland de mogelijkheid om ziekteverlof toe te kennen. Voor de begeleiding hiervan blijft de bedrijfsarts beschikbaar. Als het probleem door iets anders wordt veroorzaakt, moeten we voorkomen dat ziekteverlof als escape wordt gekozen en juist daardoor ziek wordt. Dit vraagt om een nieuwe manier van kijken:

versterken situationeel leiderschap

versterken situationeel leiderschap

De organisatiecultuur bepaalt in veel gevallen de leiderschapsstijl. Het (on)vermogen om op een goede manier met medewerkers om te gaan vertaalt zich in verzuimstatistieken en (klant)tevredenheidscijfers. Wij staan voor situationeel leiderschap, vertrouwen, inspireren en motiveren. Voor het voeren van het juiste gesprek met medewerkers, om verzuim te voorkomen. Vanuit die visie ondersteunen we leidinggevenden met:

vergroten zelfredzaamheid

vergroten zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid betekent richting zelf kunnen geven aan je leven, ook als er ondersteuning of begeleiding is. Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfsturing zijn belangrijke begrippen. Het gaat dus om zelf bepalen, niet perse om zelf doen. Eigenlijk draait het maar om één ding: vertrouwen. Dat betekent voor de leidinggevende: durf los te laten. En als werknemer: zelfverzekerd zijn en voelen dat je gesteund wordt door je leidinggevende. Dat klinkt makkelijk, maar vergt in de praktijk veel toewijding en coaching. Mensely ondersteunt je hierbij dan ook met: