Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Mensely streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij vinden we het belangrijk om de dienstverlening, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening zo goed mogelijk in te richten. Ben je, als werkgever of als werknemer, ontevreden over onze dienstverlening? Dan kun je een klacht indienen.

Mensely beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we onze klanten beter kunnen adviseren en ondersteunen. Om een goede afhandeling van de klacht te waarborgen, heeft Mensely een klachtenprocedure. De klacht wordt gehoord en behandeld.

Een klacht, wat kan ik doen?

Klacht indienen

De klacht kun je e-mailen naar info@mensely.nl of per post opsturen naar:

Mensely B.V.

T.a.v. De heer E.G. Moolhuizen, directeur medische zaken

Postbus 85091

3508 AB Utrecht

Binnen drie werkdagen ontvang je een ontvangstbevestiging. De klacht wordt vervolgens binnen drie weken behandeld.

De klacht in behandeling

De klacht wordt onderzocht door Ed Moolhuizen, directeur medische zaken. Er wordt contact gelegd met alle personen waarop de klacht betrekking heeft.

Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond is, volgen er verbeteracties vanuit Mensely. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht, de uitspraak gemotiveerd. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

Oneens met de uitspraak?

Ben je het niet eens met de uitspraak? Dien dan binnen één maand (na ontvangst van de uitspraak) een bezwaar in bij de directie van HumanTotalCare; het moederbedrijf van Mensely. Stuur de e-mail naar Monique Caubo, Directeur Kwaliteit, Informatiebeveiliging en Privacy: m.caubo@humantotalcare.nl. We nodigen je dan graag uit om daarna het bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvang je van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Wanneer je vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, is het mogelijk om de geschillencommissie van Oval aan te spreken. Oval is de brancheorganisatie waarbij HumanTotalCare is aangesloten. Meer informatie over Oval: www.oval.nl.