Bewustzijn
Eigen regie
Leidinggeven
Mensely
Onderzoek
Stress

Werkplezier verhogen, werkstress verlagen!

Door Suzanne Aerts
|
14 november 2018
|
leestijd leestijd: 1 minuut

Werkplezier, hoe je het kan verhogen!

Dit jaar staat de Week van de Werkstress in het teken van het verhogen van het werkplezier! Zie de feiten en cijfers hieronder!

Om werkplezier te verhogen hanteert Mensely het spiraalmodel. Dit model is ontwikkeld door Rob Hoedeman om inzichtelijk te maken welke factoren in de persoon en in het werk bijdragen tot een burn-out. Belangrijker is dat in dit model ook factoren worden genoemd die bijdragen tot meer intrinsieke motivatie waardoor meer bevlogenheid ontstaan. Hierdoor blijven medewerkers energiek en betrokken. Het model onderscheidt vier soorten werknemers in vier kwadranten.

Soorten werknemers

A: Loyaal (‘volgen’). Dit betreft circa 60-70% van de werknemers; zij hebben binding naar de organisatie, zijn niet bevlogen en hebben matige energie.

B: Bevlogen. Dit betreft 15-20% van de werknemers: hoog in energie en betrokkenheid bij de organisatie.

C: Verloop. 5% van de werknemers kan ideeën en kwaliteiten niet kwijt in de organisatie en is (mentaal) op zoek naar een organisatie waar dat wel kan. Zij hebben weinig binding en wel veel energie.

D: Burn-out. 13-15% van de werknemers voldoet aan criteria voor burn-out (uitgeput, distantie, vermindert professioneel zelfvertrouwen). Zij hebben lage betrokkenheid en lage energie.

Hieronder is het spiraalmodel grafisch weergegeven. Door jezelf de juiste vragen te stellen en de juiste acties te ondernemen verhoogt dit de kans op werkplezier.

 

Wil je meer weten over het voorkomen van burn-out of stress op het werk bij medewerkers? Neem contact op met 1 van de professionals van Mensely.