Wat te doen bij verzuim met een andere oorzaak dan ziekte?

Door Claartje Visser
|
06 februari 2020
|
leestijd leestijd: 3 minuten

Als leidinggevende krijg je er vroeg of laat mee te maken: medewerkers die verzuimen. Als dat komt door ziekte, krijgt iemand ziekteverlof en wordt hij begeleid door een bedrijfsarts. In veel gevallen spelen er echter andere problemen. Hoe ga je als leidinggevende om met verzuim met een andere oorzaak dan ziekte?

Er zijn situaties waarin een medewerker (tijdelijk) niet in staat is om te werken. De meeste mensen melden zich dan ziek, simpelweg omdat dit de enige mogelijkheid lijkt. Dit is echter lang niet altijd terecht. Uit onderzoek bij klanten van Mensely blijken bij uitval vaak privéproblemen, werkissues of een gebrek aan motivatie mee te spelen. En de WRR constateerde onlangs dat de helft van uitval wordt veroorzaakt door het werk zelf.

Verzuim met een andere oorzaak dan ziekte

Ziekmelding is geen oplossing bij verzuim met een andere oorzaak dan ziekte

In deze gevallen is een ziekmelding niet de juiste route. Het probleem wordt daarmee immers niet opgelost, iemand komt enkel thuis te zitten. De ervaring leert dat mensen hier niet gebaat bij zijn. Sterker nog: ze ontwikkelen hierdoor vaak gezondheidsklachten die ze voor de ziekmelding niet hadden. Maar wat kun je hier als leidinggevende nu aan doen?

Blijf een ziekmelding voor

Zodra iemand zich heeft ziek gemeld, ben je als leidinggevende eigenlijk te laat. Op dat moment mag je volgens de wet namelijk nog maar een aantal vragen stellen en ligt de bal qua begeleiding geheel bij de bedrijfsarts. Vaak duurt het een aantal weken voor iemand wordt opgeroepen voor een eerste spreekuur. Kostbare tijd, waarin iemand met de juiste begeleiding wellicht al weer aan de slag kan. Al is het maar deels.

Zoek samen uit wat er wél nodig is

Je wilt er dus voor zorgen dat iemand eerder aan de bel trekt, zodat jullie samen kunnen uitzoeken waar iemand echt bij gebaat is. Want ook al is een medewerker medisch gezien niet ziek, toch is hij niet in staat om te werken. Misschien is er een andere verlofvorm nodig of een time-out, andere werkafspraken of begeleiding door een professional. Dit is ook afhankelijk van de mogelijkheden binnen de organisatie. HR kan hiervoor een goede gesprekspartner zijn, maar ook professionals als een Praktijkondersteuner Bedrijfsarts, een adviseur Leiderschap & Inzetbaarheid of de bedrijfsarts.

Creëer veiligheid en vertrouwen en stimuleer eigenaarschap

Een goede relatie, gebaseerd op vertrouwen en veiligheid tussen jou en je medewerkers is hiervoor noodzakelijk. Je wilt immers dat iemand het ‘goede gesprek’ met je aangaat op het moment dat er problemen spelen. Tegelijkertijd wil je als leidinggevende ook zelf het gesprek aan kunnen gaan, op het moment dat je problemen signaleert. Dat vraagt om eigenaarschap, maar vooral om het vertrouwen dat iemand zich kwetsbaar op kan stellen zonder dat dit nare consequenties heeft. Aan jou als leidinggevende de taak om dit veilige klimaat te creëren.

Investeer in kennis en vaardigheden

Zorg daarom dat je beschikt over de juiste gespreksvaardigheden. Toon oprechte interesse en voer een gesprek ‘van volwassene tot volwassene’. Vind je dit lastig? Volg dan een training of laat je coachen in de praktijk, vraag om feedback en verbeter waar nodig. Daarnaast is het handig als je beschikt over kennis over veel voorkomende oorzaken voor verzuim en passende interventies. Het uitgangspunt is immers dat je de medewerker en zijn situatie serieus neemt. De komende tijd lichten we daarom toe waar je aan kunt denken bij privéproblemen, werkproblemen of motivatie-issues, welke vragen je kunt stellen en welke acties je kunt ondernemen.

Wat wij voor je kunnen doen

Mensely zou Mensely niet zijn, als we je niet zouden kunnen helpen bij dit onderwerp. Je kunt dan ook bij ons terecht voor gerichte trainingen en coaching-on-the-job, waarmee je in staat bent het goede gesprek te voeren.

Daarnaast kunnen onze adviseurs Leiderschap & Inzetbaarheid helpen bij het scherp krijgen van verzuimoorzaken en het zoeken naar de juiste interventies.

Meer weten?

Neem contact op met Suzanne Aerts via 06 – 537 219 27.