Eigen regie
Leidinggeven

Verzuim Oorzaken Scan: de juiste inzichten voor inzetbaarheid, verzuimpreventie en re-integratie

Door Pascal Segers
|
07 mei 2019
|
leestijd leestijd: 2 minuten

Bij verzuim met een medische oorzaak is de route eenvoudig: via de bedrijfsarts wordt een re-integratieplan opgesteld. In de praktijk zien we echter dat er ook andere, niet-medische oorzaken zijn waardoor mensen zich ziek melden. Zo stijgt het psychisch verzuim al jaren. Juist hier is het heel belangrijk te weten wat de onderliggende oorzaak is, om op tijd de juiste interventie aan te bieden. Naast de Virtuele Wachtkamer, biedt Mensely dan ook de Verzuim Oorzaken Scan. 

De Verzuim Oorzaken Scan (VOS) van Mensely

Met de Verzuim Oorzaken Scan (VOS) krijg je op basis van de juiste data, de juiste inzichten om succesvol beleid op duurzame inzetbaarheid, verzuimpreventie en re-integratie te formuleren.
Veel oorzaken van verzuim zijn niet direct medisch, maar te vinden in life events of andere beïnvloedende factoren.

Menig leidinggevende komt in de drukke daily business echter niet toe aan een goed gesprek met zijn of haar medewerker of beschikt niet over de nodige kennis, vaardigheden of faciliteiten om op de ‘juiste knop’ te drukken.

Daarnaast dient een leidinggevende weg te blijven van de medische oorzaak. Voor de medewerker die het betreft is een ziekmelding daardoor soms de enige ‘optie of uitvlucht’.

We erkennen dat er situaties zijn waarbij men (even) niet kan werken. Als dat komt door ziekte is er in Nederland de mogelijkheid om ziekteverlof toe te kennen. Voor de begeleiding hiervan blijft de bedrijfsarts beschikbaar. Als het probleem door iets anders wordt veroorzaakt, moeten we voorkomen dat ziekteverlof de enige escape is. Hierdoor blijft de juiste begeleiding namelijk maar al te vaak uit. De situatie sleept zich voort, met een groot risico op dat men er daadwerkelijk ziek van wordt.

Inzicht in verzuimoorzaken

VOS van Mensely geeft inzicht in de factoren die van invloed zijn op het verzuim(gedrag) binnen 4 domeinen. Deze 4 verzuimdomeinen zijn:

  • Werkproblematiek
  • Privéproblematiek
  • Motivatie
  • Gezondheid

VOS in de praktijk

Tijdens het spreekuur vult de bedrijfsarts een zorgvuldig samengestelde vragenlijst in. De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen:

  • demografisch
  • vragen n.a.v. de 4 verzuimdomeinen
  • een aantal gerichte vragen aan de bedrijfsarts

Alle antwoorden worden opgeslagen in een database, geanalyseerd en gerapporteerd. Hierdoor ontstaat een helder en onderbouwd beeld van de verhouding van verzuimoorzaken binnen de organisatie. Inzicht waarop beleid gebaseerd kan worden en waarop de juiste acties kunnen worden ondernomen.

De uitkomsten van VOS worden daarnaast door ons geanalyseerd en gebenchmarkt met de uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO. Een jaarlijkse enquête voor werkend Nederland. Daarnaast vergelijken wij specifieke data met onze eigen onderzoeken.

VOS is ontwikkeld samen met Randstad, Gemeente Den Haag, Gemeente Purmerend, Benchmark, Synergon en NN.