Stappenplan Eigen Regie: van vangnet- naar maatwerkregeling

Door Ed Moolhuizen
|
04 september 2018
|
leestijd leestijd: 2 minuten

Steeds meer bedrijven zien eigen regie als essentieel voor het werken van nu en de toekomst. Terecht, vinden wij. Dit betekent ook dat ze anders gaan kijken naar hun verzuim- en duurzame inzetbaarheidbeleid. Mensely helpt bij die transitie: van vangnet- naar maatwerkregeling met een beproefd Stappenplan Eigen Regie.

Eigen regie, je hoort het tegenwoordig overal, maar wat betekent het nu eigenlijk? Bij Mensely hebben we een heldere definitie voor eigen regie. 

Eigen regie betekent niet dat de werkgever alles zelf regelt en bepaalt rond de verzuimbegeleiding, maar dat hij vanuit maximale betrokkenheid én in nauw overleg met de deskundigen de meest optimale aanpak kiest binnen het wettelijk kader en passend bij de bedrijfsvoering.

Waarom veranderen naar een Eigen Regie Model?

Welke verantwoordelijkheden je in- en extern wilt beleggen, hangt af van het ambitieniveau en de kennis en kunde van de leidinggevenden in een organisatie. Transitie naar eigen regie betekent dat je een of meer van onderstaande punten wilt invoeren:

  • zelf de verzuimadministratie voeren, en/of;
  • een maatwerkregeling implementeren, en/of;
  • de kennis en vaardigheden van casemanagers ontwikkelen, en/of;
  • leidinggevenden trainen om de regie te pakken, en/of;
  • werknemers verantwoordelijk maken voor hun gezondheid en inzetbaarheid.

Bij Mensely begeleiden we opdrachtgevers tijdens de transitie naar eigen regie in zes doelgerichte stappen. Met dit Stappenplan Eigen Regie helpen we ambities te verhelderen en doelen te bepalen, een implementatieplan op te stellen en te ondersteunen tijdens de uitvoeringsfase.

Stap 1: Ambitie bepalen

Wat is je stip op de horizon als het gaat om eigen regie, welke mijlpalen wil je bereiken? Zelf de verzuimadministratie voeren? Een maatwerkregeling op het gebied van verzuim implementeren? Casemanagers opleiden of leidinggevenden trainen, zodat zij in staat zijn de regie te pakken? We stellen, samen met het management, de ambitie vast. Op basis daarvan stellen we een businesscase op met concrete doelstellingen.

Stap 2: De analyse

We analyseren het huidige verzuimbeleid en de kennis en vaardigheden van je leidinggevenden en beoordelen de verzuimdossiers. De resultaten van de analyse bepalen de mate waarin de organisatie met succes kan werken volgens het Eigen Regie Model.

Stap 3: Van start met eigen regie

Alle seinen op groen? Dan vormen we een projectgroep. Professionals van Mensely stellen samen met de opdrachtgever een projectplan op. We besteden veel aandacht aan het vinden van een bedrijfsarts die écht bij je past en die, indien gewenst, ook werkt op jouw locatie. Alleen als er chemie ontstaat, kunt je optimaal profiteren van eigen regie en werken aan verzuimbeheersing en verzuimpreventie.

Stap 4: De inrichting 

In deze fase brengen we de randvoorwaarden op orde. Denk aan de keuze voor een verzuimsysteem of het bijstellen van uw verzuimbeleid. Ook zorgen we ervoor dat leidinggevenden beschikken over de juiste kennis en vaardigheden.

Stap 5: De praktijk

De basis staat,  je bent klaar om te starten met eigen regie. Uiteraard ondersteunen wij jou, jouw leidinggevenden en HR om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Denk aan coaching, e-learning, intervisies en advies.

Stap 6: Monitoren en bijsturen

Je doet er verstandig aan regelmatig de resultaten van eigen regie te beoordelen. Bijvoorbeeld aan de hand van het verzuimpercentage, de verzuimoorzaken, de meldingsfrequentie of het niveau van eigen regie. De bedrijfsarts en de consultants van Mensely ondersteunen graag en geven advies, zodat u het proces kunt bijsturen en monitoren. En je uiteindelijk optimaal profiteert van eigen regie.