Verbetercoach

Specialisme: Overige functies
Regio: Heel Nederland
Datum plaatsing: 01-01-1970

5xbeter, ijzersterk voor veilig werk zoekt een ervaren ARBEIDSHYGIËNIST voor de functie van VERBETERCOACH

- met aanvullende kennis en ervaring op het gebied van PSA
- met aanvullende kennis en ervaring op het gebied van gedrag & cultuur
- met als werkgebied het zuiden van het land (regio Breda / Bergen op Zoom)
- voor ca 32 uur per week

5xbeter, ijzersterk voor veilig werk

5xbeter, ijzersterk voor veilig werk is een initiatief van sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) in de Metaalbewerking en Metalektro. In dit project bevorderen zij de toepassing van de stand der techniek rond prioritaire themaʼs als lasrook, oplosmiddelen, schadelijk geluid, machineveiligheid, tijdelijk werken op hoogte, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. Centraal hierbij staat de arbocatalogus, met daarin de Verbeterchecks. Vanuit vakinhoudelijke kennis wordt gewerkt aan door de praktijk gedragen oplossingen. De inzet van een Verbetercoach is kosteloos voor de bedrijven en werknemers. Vanwege het succes van dit project wordt ter uitbreiding van het hechte en zeer enthousiaste team van thans 6 Verbetercoaches gezocht naar een extra Verbetercoach.

Werkzaamheden als Verbetercoach

De belangrijkste taak van de Verbetercoach is het coachen van bedrijven en werknemers bij het werken met de Verbeterchecks, en het uitvoeren van een plan van aanpak dat daaruit voortkomt. Als inhoudelijk deskundige benoem je niet alleen de verbeterpunten, maar help je het bedrijf en haar werknemers ook daadwerkelijk deze te realiseren. Je stimuleert ieder bedrijf en haar werknemers op het eigen niveau zoveel mogelijk stappen vooruit te zetten.

Daarnaast geef je voorlichting over bijvoorbeeld 5xbeter, nieuwe ontwikkelingen, arbeidsrisicoʼs of het gebruik van hulpmiddelen. Dit doe je niet alleen bij bedrijven en werknemers, maar ook op diverse bijeenkomsten en congressen voor vakgenoten of bedrijven en werknemers.

Als Verbetercoach werk je heel zelfstandig. Bedrijven en werknemers benader je zelf om
(kostenloos) je diensten aan te bieden; je kunt hierbij vanuit huis werken. Hiernaast ben je veel op pad; in incidentele gevallen ook ʼs avonds of in het weekend. Naast deze zelfstandigheid weet je ook uitstekend in het team van Verbetercoaches samen te werken en elkaar te stimuleren en inspireren. Dit team wordt aangestuurd door een onafhankelijk projectleider.

Positie Verbetercoach

Als Verbetercoach vervul je de rol van onafhankelijke adviseur en coach. Je werkt voor vakbonden én werkgevers tegelijk. Je bent goed op de hoogte van hun rollen en soms uiteenlopende belangen. Dichter bij de praktijk betekent dit dat je zowel voor werknemers (en Ondernemingsraad) als de directie opereert. Dit vereist een uitstekend gevoel verhoudingen!

Profiel verbetercoach

Kennis

 • Minimaal 6 jaar ervaring als arbeidshygiënist, met aanvullende kennis en ervaring op het gebied van PSA en gedrag & cultuur;
 • Kennis over de rollen van vakbonden en werkgeversorganisaties;
 • Vakinhoudelijk kunnen relativeren ten opzichte van de praktijk.

Vaardigheden

 • Goed kunnen luisteren en observeren en aan de hand daarvan een passend advies kunnen geven;
 • Overtuigingskracht;
 • Uitstekend gevoel voor verhoudingen binnen het bedrijf en tussen sociale partners;
 • Het kunnen geven van inspirerende en overtuigende presentaties en het leiden van gesprekken;
 • Het op een makkelijke en natuurlijke wijze aangaan van gesprekken op diverse niveaus in het bedrijf.

Overige vereisten

 • Zeer zelfstandig kunnen werken met een hoge mate van zelfstartend vermogen;
 • Eveneens zeer goed en met plezier en enthousiasme in een team kunnen werken, waarbij je elkaar wederzijds stimuleert, inspireert en kennis deelt;
 • Een grote mate van betrokkenheid bij wat je doet;
 • De bereidheid incidenteel ʻs avonds of in het weekend te werken.

Procedure

CVʼs kunnen tot en met 20 oktober 2017 samen met een motivatiebrief gestuurd worden naar projectleider Annemarie Arensen (aa@daadenraad.nl). Op basis hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een eerste oriënterende gesprek met de projectleider op 7 of 9 november. Een eventueel vervolggesprek vindt plaats met vertegenwoordigers van sociale partners en de projectleider samen. Uiterlijk 31 december willen sociale partners de procedure hebben afgerond.

De Verbetercoaches werken uitsluitend via een detacheringconstructie voor het project; zij worden niet in directe dienst genomen. In eerste instantie geven we je een contract voor 6 maanden. Bij wederzijdse tevredenheid, verlengen we dit met weer een half jaar. Het project loopt in elk geval tot eind 2018.

Meer informatie

Informatie vind je in de eerste plaats op www.5xbeter.nl. Met aanvullende vragen kan je terecht bij de projectleider Annemarie Arensen (06 - 2705 5000, aa@daadenraad.nl).

direct reageren