Wij zien er nauwkeurig op toe dat alle persoons- en medische gegevens die tijdens de verzuimbegeleiding of preventieve inzet worden verkregen en vastgelegd, optimaal beschermd worden tegen onbevoegden. Bij gebruik van het klantsysteem voor medische dossiers borgen wij dat de toegang en autorisatie conform de wettelijke eisen wordt gehanteerd. Als dit bij onze werkgevers zelf niet mogelijk is, bieden wij het gebruik van het medische dossier van het ISO-gecertificeerde IT&Care aan. Alleen bedrijfsartsen die voor u als klant werken, zijn gerechtigd deze gegevens in te zien. Dossieroverdracht als ook de bewaar- en vernietigplicht van dossiers wordt te allen tijde gehanteerd conform wettelijke richtlijnen voor onze branche. Tevens sluiten wij altijd een bewerkersovereenkomst af, waarin wij onze werkwijze en verantwoordelijkheden inzake dataverwerking en –veiligheid vastleggen.