Niveaus eigen regie

Welke verantwoordelijkheden u in- en extern wilt beleggen, hangt af van uw ambitieniveau en van de kennis en kunde van uw leidinggevenden. Transitie naar eigen regie betekent dat u een of meer van onderstaande punten wilt invoeren in uw organisatie:

Zo begeleiden we u op weg naar (meer) eigen regie

Mensely begeleidt organisaties tijdens deze transitie door ambities te verhelderen en doelen te bepalen, een implementatieplan op te stellen en te ondersteunen tijdens de uitvoeringsfase.

Stap 1: Ambitie bepalen

Wat is uw stip op de horizon als het gaat om eigen regie, welke mijlpalen wilt u bereiken? Wilt u zelf de verzuimadministratie voeren? Of een maatwerkregeling op het gebied van verzuim implementeren? Casemanagers opleiden of uw leidinggevenden trainen, zodat zij in staat zijn de regie te pakken? We stellen, samen met u en uw management, uw ambitie vast. We stellen een business case op, met concrete doelstellingen.

Stap 2: De analyse

We analyseren uw huidige verzuimbeleid en de kennis en vaardigheden van uw leidinggevenden, en beoordelen de verzuimdossiers. De resultaten van de analyse bepalen de mate waarin uw organisatie met succes kan werken volgens het eigen regie-model.

Stap 3: Van start

Zegt u ‘ja’ tegen de transitie naar (meer) eigen regie, dan vormen we een projectgroep. Professionals van Mensely stellen samen met uw organisatie een projectplan op.

We besteden veel aandacht aan het vinden van een arts die écht bij u past en die, indien gewenst, ook werkt op uw locatie. Alleen als er chemie ontstaat, kunt u optimaal profiteren van eigen regie. En werken aan verzuimbeheersing en verzuimpreventie.

Stap 4: De inrichting

In deze fase brengen we de randvoorwaarden op orde. Denk aan de keuze voor een verzuimsysteem of het bijstellen van uw verzuimbeleid. Ook zorgen we ervoor dat uw leidinggevenden beschikken over de juiste kennis en vaardigheden.

Stap 5: De praktijk

De basis staat, u bent klaar om te starten met eigen regie. Uiteraard ondersteunen wij u, uw leidinggevenden en HR om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Denk aan coaching, e-learning, intervisies en advies.

Stap 6: Monitoren en bijsturen

U doet er verstandig aan regelmatig de resultaten van eigen regie te beoordelen. Bijvoorbeeld aan de hand van het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie of het niveau van eigen regie. De bedrijfsarts en de consultants van Mensely ondersteunen graag en geven advies, zodat u het proces kunt bijsturen en monitoren. En u uiteindelijk optimaal profiteert van eigen regie.