Transitie naar (meer) eigen regie

De transitie naar eigen regie zorgt voor een verschuiving van de vangnet- richting de maatwerkregeling*. Oftewel, een verschuiving van de verantwoordelijkheden van de arbodienst naar de werkgever op het gebied van verzuim, gezondheid en inzetbaarheid. Welke verantwoordelijkheden u in- en extern wilt beleggen, hangt af van uw ambitieniveau en van de kennis en kunde van uw leidinggevenden.

Mensely begeleidt organisaties tijdens deze transitie door ambities te verhelderen en mijlpalen te bepalen, een implementatieplan op te stellen en te ondersteunen tijdens de uitvoeringsfase.

Lees meer over de route naar eigen regie. 

Ondersteuning van een bedrijfsarts

Eigen regie betekent niet dat u alles zelf moet doen. Het betekent wel dat uw leidinggevende, samen met een bedrijfsarts, bepaalt wat er gebeurt en wanneer. De leidinggevende pakt de regie, met professionele en deskundige ondersteuning van een van onze bedrijfsartsen. Een arts die écht bij u past en die ook werkt op uw locatie.

Lees meer over de artsen van Mensely.

Detachering

Mensely detacheert naast bedrijfsartsen ook andere professionals die bijdragen aan een verhoging van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Denk daarbij aan abeidsdeskundigen, keuringsartsen, veiligheidskundigen en casemanagers. En we detacheren professionals naar interne arbodiensten.

 

* Vangnet- of maatwerkregeling
Vanuit de Arbowet is elke organisatie verplicht om zich door een bedrijfsarts te laten ondersteunen bij het voeren van het arbo- en verzuimbeleid. Organisaties kunnen kiezen voor een vangnet- of een maatwerkregeling:

 Lees meer over maatwerk, vangnet en eigen regie.