Nieuw bij Mensely: leiderschapstrainingen & coaching-on-the-job

Door Claartje Visser
|
07 mei 2019
|
leestijd leestijd: 2 minuten

Werken verandert. Razendsnel. Alles draait om wendbare en weerbare medewerkers, persoonlijk leiderschap en zelfregie. Om leidinggevenden echt goed in staat te stellen hun medewerkers te begeleiden, biedt Mensely nu ook leiderschapstrainingen. Daarnaast kun je gebruik maken van coaching-on-the-job, om het geleerde ook echt goed in de praktijk te leren brengen.

Tweedaagse training Leiderschap & Inzetbaarheid

Effectief gedrag is de sleutel tot het voorkomen van verzuim, het verlagen van verloop en het verhogen van productiviteit. Het doel van deze training is om leidinggevenden en HR-medewerkers handvatten te geven voor effectief gedrag. Een andere belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van verzuim, is het werken vanuit vertrouwen. In deze training komt dan ook aan bod hoe je een veilige omgeving creëert, waarin vertrouwen en wederzijds respect centraal staan. Tot slot komen ook de verschillende oorzaken van verzuim aan bod.

Onderwerpen training Leiderschap & Inzetbaarheid

 • Introductie & persoonlijke doelstelling
 • De 7 eigenschappen van effectief leiderschap
 • Werken vanuit vertrouwen
 • Gesprek aangaan: geven en ontvangen van feedback
 • Hot buttons en effectieve besluitvorming
 • Aangaan van het moedige gesprek
 • Inzetbaarheid ontrafelen en beïnvloeden
 • 4 domeinen & de interventies
 • Samenwerking verbeteren
 • Casuïstiek & gespreksvaardigheden

Meer weten?

Bekijk de werkwijze en de toelichting op alle modules of neem contact op met Suzanne Aerts via 06 – 53 72 19 27.

Verdieping Burn-out en mentale weerbaarheid

Uit onderzoek van TNO blijkt dat steeds meer medewerkers kampen met burn-out klachten. Een zorgelijke ontwikkeling, want een werknemer met een burn-out valt gemiddeld zo’n 8 maanden uit. Een kostbare zaak, zowel in termen van financiën voor de organisatie, als in termen van welzijn voor de medewerker.

Door tijdig ‘het goede gesprek’ te voeren en in te zetten op het vergroten van mentale weerbaarheid, kun je onnodig verzuim voorkomen. Alleen, wat is mentale weerbaarheid? Hoe vergroot je deze? En bovenal: hoe voer je dat goede gesprek?

De verdieping Burn-out en mentale weerbaarheid, gestoeld op het spiraalmodel van dr. Rob Hoedeman, geeft antwoord op deze vragen. De training stelt leidinggevenden én medewerkers in staat om burn-out signalen tijdig te herkennen. En om gezamenlijk de regie te nemen om burn-out te voorkomen.

De verdieping bestaat uit 3 onderdelen:

 • Een kick-off-training Mentale weerbaarheid voor zowel medewerkers als leidinggevenden
 • Coaching-on-the-job voor leidinggevenden
 • Telefonische consultatie voor medewerkers en leidinggevenden

Zo faciliteren we leidinggevenden én medewerkers in het voeren van het juiste gesprek, om onnodige uitval door psychische klachten te voorkomen.

Meer weten?

Lees meer over de inhoud, werkwijze en kosten of neem contact op met Karin van Zuylen via 06 – 21 39 51 96.