Autisme
Leidinggeven
Mensely
Rol bedrijfsarts

Een medewerker met autisme, hoe ga je daar mee om?

Door Ed Moolhuizen
|
10 december 2018
|
leestijd leestijd: 2 minuten

Autisme komt voor bij 1% van de Nederlandse bevolking. Eén medewerker met autisme is prima in staat om te werken. Soms moeten hiervoor wat aanpassingen gedaan worden. Het is belangrijk om als leidinggevende te weten wat je moet doen als één van je medewerkers te maken heeft met deze stoornis. Ook voor bedrijfsartsen is het belangrijk om autisme te herkennen. In dit artikel leggen we uit wat autisme is. Daarnaast heeft Mensely samen met Autisme Spectrum Centraal een webinar opgenomen over dit onderwerp. Deze kan je hier bekijken.

 

Wat is autisme?

Een autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis. Ook spreekt men wel van een stoornis in de informatieverwerking. Mensen met autisme hebben problemen met sociaal contact en communicatie en zijn daarnaast gevoeliger of juist minder gevoelig voor allerlei prikkels van binnen of buitenaf waardoor ze sneller overprikkeld raken.

“Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven”

Hoe herken je een medewerkt met autisme

?Een belangrijk criterium voor de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) is dat de kenmerken al op jonge leeftijd aanwezig moeten zijn. Meestal worden de symptomen van autisme al heel vroeg in de kindertijd herkend, soms ook later als iemand al volwassen is bij grote veranderingen in het leven. Er is dan vaak al sprake van een langdurige geschiedenis van problemen rond onderwijs, werk, relaties en vriendschappen waardoor men vast loopt en hulp gaat zoeken. Vaak blijft autisme lang onopgemerkt, omdat er de juiste, ondersteunende mensen zijn of als mensen een werk-, woon- en leefsituatie hebben die past bij hun autisme. Autisme blijft het hele leven een rol spelen.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon en per levensfase. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen, anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ aanvoelt. Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig. Kenmerken van autisme zijn te vinden op de website van Autisme Centraal Centraal.

 

Bijkomende psychische problemen

Door de kenmerken van autisme kunnen bijkomende psychische problemen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn burn-out of overspannenheid, dwangmatig gedrag, depressie of psychose. Mensen met autisme hebben vaker last van angstproblemen en woedeaanvallen. Autisme komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, daarbij uit het zich vaak anders bij mannen dan bij vrouwen. In de loop van het leven kunnen de symptomen van autisme veranderen.

Contact

Heb je vragen over hoe je moet omgaan met een medewerker met autisme? Neem contact op met Ed Moolhuizen, Medisch Directeur Mensely.

Bron: Autisme spectrum Centraal