Eigen regie
Leidinggeven
Mensely
Organisatieveranderingen

Eigen Regie; vangnet of maatwerk?

Door Suzanne Aerts
|
18 februari 2019
|
leestijd leestijd: 2 minuten

Eigen regie: kies je voor de vangnet- of maatwerkregeling?

 Veel organisaties hanteren het eigen regiemodel bij het arbo- en verzuimbeleid. Wat houdt dat nu eigenlijk in, eigen regie?Hoe is het wettelijk geregeld? En wat is het verschil tussen eigen regie binnen de vangnetregeling en eigen regie binnen de maatwerkregeling?  Welke verantwoordelijkheden hebben leidinggevenden hierin? In dit artikel zet Mensely het voor je op een rij.

 

Vangnetregeling

Bij de vangnetregeling speelt de leidinggevende een rol in het voorkomen en aanpakken van verzuim, daarnaast valt de werkgever voor een deel van het proces terug op de arbodienst (het vangnet). Bijvoorbeeld voor het bewaken van de termijnen uit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), de oproep voor het spreekuur of het inzetten van een interventie. De arbodienst is in dit geval juridisch verantwoordelijk voor de verzuimaanpak.

 

Maatwerkregeling

Bij de maatwerkregeling houdt de werkgever zelf in de gaten wanneer hij in actie moet komen volgens de WVP. De leidinggevende speelt hierin een cruciale rol. Ook de juridische eindverantwoordelijkheid ligt bij de werkgever. Deze zorgt zelf voor een verzuimsysteem waarin alle administratie bij wordt gehouden. Hij bepaalt binnen de wettelijke kaders zelf wanneer een medewerker wordt uitgenodigd voor het spreekuur en doet deze uitnodiging ook zelf. De werkgever huurt daarnaast kernprofessionals in, zoals een bedrijfsarts. Deze voeren een aantal taken uit die de werkgever wettelijk gezien zelf niet mag uitvoeren, zoals het verzorgen van een verzuimspreekuur.

 

Wanneer kies je welke regeling?

Kiezen voor de vangnet- of de maatwerkregeling heeft dus gevolgen voor de juridische eindverantwoordelijkheid bij verzuim. De keuze voor één van de twee regelingen wordt over het algemeen bepaald door de kennis en capaciteit binnen de organisatie en het budget wat er beschikbaar is voor de verzuimaanpak. Daarnaast hebben werknemers het recht om invloed uit te oefenen op hun arbeidsomstandigheden en moeten zij het eens zijn met de keuze voor een regeling. Vaak wordt de personeelsvertegenwoordiging of OR dan ook betrokken bij deze beslissing.

 

Behoefte aan advies?

De dienstverlening van Mensely richt zich op eigen regie volgens de maatwerkregeling. Wij detacheren kernprofessionals bij werkgevers die zelf verantwoordelijk zijn voor het arbo- en verzuimbeleid. Uiteraard denken we graag met je mee of jouw organisatie klaar is voor de transitie naar of de inrichting van de maatwerkregeling. Neem hiervoor contact op met Suzanne Aerts.

 

Eerst meer lezen?

Meer informatie over de verschillen tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling vind je op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid