Een nieuwe kijk op verzuim: aanpak op 4 domeinen

Door Suzanne Aerts
|
08 mei 2019
|
leestijd leestijd: 2 minuten

Mensely erkent dat er situaties zijn waarbij men (even) niet kan werken. Als dat komt door ziekte is er in Nederland de mogelijkheid om ziekteverlof toe te kennen. Voor de begeleiding hiervan is de bedrijfsarts beschikbaar. Als het probleem door iets anders wordt veroorzaakt, denk aan zorg voor een ernstig ziek kind, is ziekteverlof niet de juiste oplossing. Het probleem wordt daarmee immers niet opgelost. En kans is aanwezig dat iemand door bijvoorbeeld zorgen en stress écht ziek wordt. Dit vraagt om een nieuwe manier van kijken naar verzuim. We maken onderscheid in verzuimoorzaken op 4 domeinen: privé, werk, motivatie en gezondheid.

Verzuim: een nieuwe aanpak op 4 domeinen

Voorbeelden van factoren die tot leiden tot verzuim, maar geen grond zijn voor een ziekmelding:

 • Conflict met collega of leidinggevende
 • Schuldproblematiek
 • Mantelzorg
 • Verslavingsproblematiek
 • Relatieproblemen of scheiding
 • Huiselijk geweld
 • Opvang ziek kind
 • Verbouwing van huis
 • Niet mee willen/kunnen gaan met veranderingen in de organisatie
 • Teleurgesteld in stijging AOW leeftijd
 • Drijfveer om te werken is puur alleen om hypotheek te kunnen betalen
 • Verkeerde match persoon/functie

De oplossing voor verzuim volgens Mensely: ‘het goede gesprek’

We geloven dat je problemen vroegtijdig moet bespreken met je leidinggevende. Echter hier ligt voor velen een drempel. Een goede relatie, gebaseerd op vertrouwen en veiligheid tussen de medewerker en leidinggevende, is hiervoor noodzakelijk. Daarnaast zal de leidinggevende in staat moeten zijn ‘het goede gesprek’ aan te gaan. Hiervoor dient hij over de benodigde kennis, vaardigheden en tijd te beschikken.

Mensely biedt hiervoor gerichte trainingen en coaching-on-the-job. Ook zal de organisatie moeten faciliteren in het vinden van de juiste oplossing. Het uitgangspunt is dat we de medewerker en zijn situatie serieus nemen. Er is écht iets aan de hand. Ook al is een medewerker niet ziek, hij is ook niet in staat om te werken en is afwezig. Dat vraagt om eigenaarschap en een gesprek ‘van volwassene tot volwassene’.

Met elkaar uitzoeken wat nodig is

Wanneer iemand afwezig is door een medische oorzaak (ziekte), is de route eenvoudig: er volgt begeleiding door de bedrijfsarts. Is dit niet het geval, dan is in onze ogen de beste aanpak om met elkaar uit te zoeken wat er nodig is. Op korte termijn kan dit bijvoorbeeld een andere verlofvorm of een time-out zijn. Daarnaast moet gekeken worden wat op de lange termijn nodig is. Bijvoorbeeld andere afspraken maken met elkaar of de inzet van een interventie. Begeleiding door een adviseur Leiderschap & Inzetbaarheid van Mensely helpt om de juiste verzuimoorzaak en interventie scherp te krijgen.

Voorbeelden van interventies

Een aantal voorbeelden van interventies die op het privédomein kunnen worden ingezet en het effectiefst zijn bij een tijdige inzet:

 • Ouderschap&Werk, PRO Parents
 • Echtscheiding&Werk, Yorick Saeijs
 • Mantelzorg, PPEP4ALL
 • Rouwverwerking, BMW voor elkaar, Joyce Neijenhuis
 • Schuldproblematiek, De Sociale Raadsvrouw, Hetty Schuring
 • Thuishulp / Saar aan Huis
 • Leefstijl (BRAVO workshops), HumanCapitalCare
 • Work/life balans interventies
 • Slaaptraining

Op het werkdomein zijn mogelijke interventies:

 • Mediation
 • Strategische personeelsplanning
 • Insights Discovery (team – effectiviteit)
 • Leiderschapstraining

Binnen het motivatiedomein zijn effectieve interventies bijvoorbeeld:

 • Loopbaanbegeleiding
 • Insights Discovery (persoonlijke effectiviteit)
 • Persoonlijke afspraken op gebied van autonomie of ontwikkeling

Bij verzuimoorzaken in het medische domein kunnen de volgende professionals zorgen voor de juiste interventie:

Meer weten?

Neem contact op met Suzanne Aerts via 06 – 537 219 27.