Angststoornis
Behandeling
Re-integratie
Tips

Een angststoornis herkennen bij een medewerker

Door Claartje Visser
|
23 april 2019
|
leestijd leestijd: 2 minuten

In Nederland heeft 1 op de 5 mensen een angststoornis. Een gevoelig onderwerp waarover niet veel gesproken wordt, terwijl een angststoornis wel van grote invloed kan op iemands functioneren. Alleen, hoe kun als leidinggevende een angststoornis herkennen bij een medewerker? Hoe maak je dit bespreekbaar? En hoe ga je ermee om?

Hoe herken je een angststoornis bij een medewerker?

Een angststoornis is vaak moeilijk te herkennen omdat mensen de situaties die hun angstgevoelens vergroten gaan vermijden. Vaak gaat het om mensen die zich veel aanpassen en sociaal wenselijk gedrag vertonen. Daarbij zijn er angststoornissen in verschillende vormen en gradaties. Als leidinggevende stel je uiteraard geen diagnose, maar het is goed om te weten dat de volgende signalen op een angststoornis kunnen wijzen:

  • Frequent verzuim.
  • Stagnerende re-integratie bij een andere lichamelijke of psychische aandoening, zoals een burn-out.
  • Vermijdingsgedrag en gedrag dat angstiger is dan bij de situatie past.
  • Veel bezoeken aan huisartsen en specialisten.
  • Lichamelijke klachten die onvoldoende verklaard kunnen worden door een somatische oorzaak (SOLK).

Het juiste gesprek over angst aangaan met je medewerker

Heb je een vermoeden van angst bij een medewerker? En wil je meer weten over hoe je dit respectvol aankaart bij je medewerker? De overheid voert campagne om angststoornissen bespreekbaar te maken. Op de website ‘Hey, het is oké’ vind je dan ook veel informatie en tips om het gesprek aan te gaan. Daarnaast biedt Mensely training en coaching-on-the-job om je nog beter in staat te stellen het juiste gesprek te voeren. Karin van Zuylen vertelt je hier graag meer over (06 – 21 39 51 96).

Behandeling en re-integratie bij een angststoornis

Doorwerken met een angststoornis is vaak wel haalbaar, maar het kan wel zorgen voor een lagere productiviteit en meer uitval. Gelukkig zijn angststoornissen met professionele hulp vaak goed te behandelen. Allereerst is een goede diagnose uiteraard van belang, en daarnaast is stepped care effectief, net als een goede uitleg, perspectief bieden en het tonen van empathie. Soms is er gespecialiseerde psychotherapie nodig en/of medicatie.

Meer lezen, ook over burn-out?

Bedrijfsarts Rob Hoedeman schreef het boek Van burn-out naar veerkracht – een leidraad voor leidinggevenden. Aan de hand van het door hem ontwikkelde ‘spiraalmodel’ beschrijft hij hoe je als leidinggevende burn-out bij medewerker kunt helpen voorkomen. Bestel het boek hier.