De Virtuele wachtkamer van Mensely: de juiste interventie op het juiste moment

Door Suzanne Aerts
|
07 mei 2019
|
leestijd leestijd: 1 minuut

Naast de Verzuim Oorzaken Scan biedt Mensely de Virtuele wachtkamer. Een baanbrekende innovatie die zorgt voor ‘de juiste interventie op het juiste moment. Evidence-based.’ Deze tool beantwoordt met behulp van artificial intelligence de volgende vraag: heeft een verzuimende werknemer consultatie van de bedrijfsarts nodig en zo ja, wanneer?

Sneller de oorzaak helder = sneller de juiste interventie

Uit onderzoek weten we dat de timing van zorg cruciaal is in het re-integratieproces van de medewerker. De Virtuele Wachtkamer is een baanbrekende innovatie waarmee sneller achterhaald kan worden wat de aard of de oorzaak van verzuim is – zonder dat de werkgever de wet overtreedt. Hierdoor kan de timing van het bezoek aan de bedrijfsarts worden geoptimaliseerd. De Virtuele wachtkamer draagt dan ook bij aan:

  • Vermindering van de verzuimduur
  • Betere timing van het eerste spreekuur bij de bedrijfsarts
  • Snellere inzet van de juiste re-integratiebegeleiding
  • Efficiënter gebruik van de tijd van de bedrijfsarts en re-integratiebegeleiders
  • Betere grip op de verzuimbegeleiding binnen de organisatie

De Virtuele wachtkamer in de praktijk

Bij het gebruik van de virtuele wachtkamer ontvangt iedere werknemer die zich ziek meldt een digitale verzuimvragenlijst van Mensely. De werkgever kan deze vragenlijst niet inzien. De vragenlijst werkt opbouwend op basis van de gegeven antwoorden en heeft een invulduur van minimaal 1 tot maximaal 15 minuten.

De werknemer staat hiermee in de ‘virtuele wachtkamer’. Dit is een eerste stap in de begeleiding van de medewerker. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden de antwoorden van de werknemer over o.a. de aard en oorzaak van de klachten, vertaald naar een advies. Moet de medewerker opgeroepen worden bij de bedrijfsarts of niet? En zo ja, wanneer moet dit gebeuren? De casemanager krijgt dit advies voor de spreekuuroproep te zien. De vertrouwelijke gegevens over het verzuim zijn hierbij niet zichtbaar. Hiermee wordt de privacywetgeving gevolgd, maar is  een goede re-integratiebegeleiding toch mogelijk.

Meer weten?

Neem contact op met Suzanne Aerts via 06 537 219 27.