De Virtuele Wachtkamer: dé oplossing voor tekort bedrijfsartsen?

Door Suzanne Aerts
|
20 september 2018
|
leestijd leestijd: 1 minuut

Er zijn steeds minder bedrijfsartsen terwijl de vraag naar deze professionals toeneemt. Dat betekent fors hogere kosten. De Virtuele Wachtkamer van HumanTotalCare biedt een oplossing voor dit groeiende probleem. 

Bedrijfsartsen: een vergrijzende populatie met te weinig jonge aanwas. Vooral de vervangingsvraag van de huidige populatie bedrijfsartsen weegt zwaar. De komende jaren hebben ongeveer 750 bedrijfsartsen (40% van het huidige aantal) het vak, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, verlaten. Deze schaarste zorgt ervoor dat de kosten voor de inzet van een bedrijfsarts aanzienlijk stijgen. We moeten dus zo snel mogelijk de afhankelijkheid van deze professional verlagen. Dat doen we door:

  1. de focus te leggen op de implementatie van een Virtuele Wachtkamer;
  2. de focus te leggen op preventie teneinde de zorgvraag zo laag mogelijk te houden.

Wat is de Virtuele Wachtkamer?

De research afdeling van HumanTotalCare heeft een Virtuele Wachtkamer ontwikkeld. Het is een innovatieve tool die gemaakt is met 4 belangrijke doelstellingen:

  1. Efficiency in het beginstadium van verzuim
  2. Uniformiteit in aanpak
  3. Evidence based
  4. Verbeterde effectiviteit interventies/dienstverlening door dynamische voorspellingen (machine learning) en triggers

DAAN (wat staat voor digitale autoanamnese) is onderdeel van de virtuele wachtkamer; een hulpmiddel voor de bedrijfsarts dat een data gedreven risico-inschatting van de duur van het verzuim en het te volgen interventietraject maakt (clinical decision support system). DAAN is een vragenlijst die de medewerker invult bij de ziekmelding, waarna een zogenaamd stoplichtmodel volgt. Dit helpt de bedrijfsarts om te bepalen wie voorrang krijgt in de spreekkamer en om sneller de juiste interventie in te zetten, wat  verzuimherstel vergroot en de verzuimduur verkort.

Met deze innovatie lopen we mijlenver vooruit op onze concurrenten.