Aanmeldformulier COVID-19 test

Aanmeldformulier COVID-19 test

Ontwikkelingen COVID-19 test: gewijzigde situatie vanaf 1 juni 2020

De ontwikkelingen rond de COVID-19 test staan niet stil. Vanaf 1 juni aanstaande is het aanvragen van een COVID-19 test niet meer exclusief voor bepaalde beroepsgroepen weggelegd. Iedereen met klachten kan zich vanaf dat moment laten testen.

Gewijzigde situatie

Sinds maart 2020 hebben arbodiensten op verzoek van het ministerie van VWS actief meegewerkt aan de uitvoering van het landelijk testbeleid op corona. Vanuit de overheid is besloten dat vanaf 1 juni aanstaande de rol van de bedrijfsarts wegvalt uit het standaardproces voor testen. Iedereen met klachten kan dan rechtstreeks contact opnemen met de GGD en een COVID-19 test aanvragen.

Aangevraagde testen tot 1 juni 2020

Uiteraard worden lopende processen van reeds aangevraagde COVID-19 testen via de GGD route voor 1 juni 2020, conform afspraak afgehandeld.

 

0