Bedrijfsmaatschappelijk
Ondersteuning

Aan het werk gaan én blijven

Door George van de Kant
|
20 september 2018
|
leestijd leestijd: 1 minuut

De bedrijfsmaatschappelijk werkers van Mensely spelen een belangrijke rol in het voorkomen en beperken van verzuim. Ze ondersteunen de uitgevallen medewerkers bij het terugkeren naar de werkvloer, maar nog belangrijker, in veel gevallen voorkomen ze uitval. Er wordt niet alleen gekeken naar de persoon als werkgever, maar ook naar de mens in zowel zijn werk- als privésituatie.

Met een zwaar gevoel naar het werk, zonder dat je er de vinger op kunt leggen? Onze professionals helpen de oorzaak bloot te leggen en helpt je de keuzes te maken, waardoor je weer met energie aan het werk gaat.

De bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteunt bij het probleemoplossend vermogen, zodat de werknemer in een volgende situatie zélf in staat is zijn problemen de baas te worden. Na het eerste gesprek met de medewerker stelt de bedrijfsmaatschappelijk werker een diagnose en een advies op en bespreekt dat direct met de casemanager, uiteraard met inachtneming van de privacyregels. Gezamenlijk kiezen zij voor een aanpak bestaande uit één of een combinatie van methodieken. Bijvoorbeeld: Rationeel-emotieve (gedrags)therapie (RET) of Cognitieve taakgerichte hulpverlening. Na de interventie vindt er ook snel een procedurele terugkoppeling plaats. Een inhoudelijke terugkoppeling vindt alleen plaats na goedkeuring van de betrokken werknemer.

De bedrijfsmaatschappelijk werker is een sparringpartner voor de leidinggevende en coacht hem in het voorkomen en beperken van psychische verzuim Zo kan een bedrijfsmaatschappelijk werker bijvoorbeeld:

  • Op verzoek van een leidinggevende een werknemer met psychische klachten benaderen
  • Advies geven aan een leidinggevende over het inschakelen van reguliere zorg
  • Bemiddelen tussen een leidinggevende en een werknemer in gevallen van frequent verzuim.

Meer weten? Laat het ons weten!