Het was een gewone werkdag, ik had een volle agenda en het spreekuur ging lekker.  Mijn verrassing was dan ook groot, toen ik  de collega’s Desiree, Isabel en Gènever in de wachtruimte bij het ministerie van Binnenlandse Zaken zag zitten, in plaats van de afspraak met mijn secretaresse, die in de agenda stond.

Wat ik zo waardeer bij Mensely is de vrijheid van werken, de persoonlijke aandacht en even stilstaan bij momenten, die belangrijk of het vieren waard zijn. Ik was dan ook erg blij verrast toen Genever, Desiree en Isabel mij kwamen verrassen.

Blijven ontwikkelen

Na 20 jaar bij Arboned/Mensely heb ik stilgestaan bij wat me bindt en boeit in het vak en bij deze organisatie. Voor mij zijn dat in ontwikkeling blijven, je ervaring en kennis verrijken met nieuwe impulsen én een goede, sociale context waarbinnen je werkt. En daartoe krijg je volop gelegenheid bij Mensely, met de Academy, de Columbuslezingen en specifieke bijscholingen.

Ik werk bij de ministeries van OCW en BZK op het departement. Dat doe ik samen met enthousiaste collega’s van Mensely/Arboned, die ik al jaren ken. Bij BZK werken op de gang ook collega’s van andere arbodiensten, die Veiligheid & Justitie bedienen, waarmee het contact goed is. Wij hebben bij de ministeries een intensieve samenwerking met de bedrijfsmaatschappelijk werkers, die deelnemen aan elk SMT.

Geleidelijk ben ik samen met bedrijfsmaatschappelijk werk vaker workshops en thema SMT's gaan voorbereiden en uitvoeren. Het geeft mij energie als de leidinggevenden lekker meedoen, er een goede discussie op gang komt en wij waardering krijgen na afloop.

Mijn werk

De laatste tijd ben ik mij gaan verdiepen in factoren die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid. Dat komt omdat de focus verschuift van het verlagen van het verzuim naar het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Voor de beleids SMT’s dragen de leidinggevenden onderwerpen aan die hiermee te maken hebben, maar ook diverse andere onderwerpen die op dat moment hun belangstelling hebben. Denk aan werkdruk en stress, de inzetbaarheid van oudere medewerkers,  ambitieuze medewerkers van 25- 40 jaar die (dreigen) vast te lopen, rolopvatting bij leiding geven, roddelen op de afdeling en andere onderwerpen zoals overgangsklachten.  

In de jaarrapportage hebben wij aandacht  gevraagd voor de jonge ambitieuze ambtenaren, die kwetsbaar zijn omdat zij hun grenzen nog niet goed kennen en de werkdruk hoog kan zijn.  De werkgever heeft dit opgepakt. In het leerprogramma van startende ambtenaren is een workshop stress-management opgenomen. 

Onlangs ging ik naar een workshop over burnout bij Winnock. En daar heb ik toch nog wat nieuws gehoord van de psychologen over een mogelijke fysiologische verklaring waarom vrouwen vaker dan mannen verzuimen met stressklachten. Een ervaringsdeskundige deed haar verhaal en beantwoordde dapper onze (soms best wel moeilijke) vragen. Wij constateerden tijdens de bijeenkomst dat er een verschuiving is van de terminologie bij stressklachten. Medewerkers komen met de (in de huisartsenpraktijk) gestelde diagnose burnout en niet meer met de 'gewone' overspannenheid. Is dat de invloed van de veranderde GGZ hulpverlening met de inbreng van de PAOH? Geen goede zaak vinden we, omdat de term burnout een zware lading heeft met meestal een lange verzuimduur. In juni heb ik zelf 2 weken genoten van vakantie op de Griekse eilanden. Heerlijk!